Free Joomla Templates by FatCow Coupon

BUSCADOR

PROVES ACCÉS BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA

Publicado el Domingo, 16 Octubre 2016

ASPECTES GENERALS EN L’ACCÉS

  • L’accés a La Banda Simfònica d’esta Societat estarà sotmès als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i supeditada als resultats obtinguts en les proves d’accés.
  • L’accés es realitzarà sense requisit d’edat i prèvia superació d’una prova específica instrumental (recomanable nivell finalització 1r o 2n curs de  les ensenyances professionals).
  • La sol·licitud de realització d’esta prova d’accés s’efectuarà seguint el model de l’annex II de la present convocatòria.
  • El termini d’inscripció serà del 17 d’octubre al 4 de novembre, ambdós inclosos, en horari d’atenció al públic de la secretaria de la Societat. La data de realització de les proves serà el dissabte dia 12 de novembre a partir de les 16:30h. a la Sala d’assajos de la Societat. Una vegada finalitzat el termini d’inscripció és farà pública la llista d’ admesos en el procés. 

PROVA D’ACCÉS

  • L’aspirant podrà accedir a l’agrupació per mitjà d’una prova d’accés en la qual haurà de demostrar posseir els coneixements tecnicoinstrumentals, les aptituds i la maduresa en l’especialitat a la que opta. Es valorarà l’edat idònia i el compromís amb el projecte de l’agrupació.
  • L’estructura de la prova d’accés es regirà segons el que es disposa a continuació:

ü  Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. El nivell del text respondrà a una dificultat tècnica mitjana.

ü  Interpretació d’una obra, estudi o fragment que presentarà l’aspirant   i que obeirà a una dificultat tècnica  mitjana. Es valorarà l’execució de memòria de l’obra presentada.

Cada un d’estos exercicis es qualificarà de 0 a 10. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les dos puntuacions.

  • Per a la realització i avaluació de les proves, la COCOMU (Comissió Coordinació Musical), designarà una comissió avaluadora, formada pels directors de les agrupacions i professors de la família instrumental corresponent a la prova, de entre els membres de l’agrupació amb reconeguda trajectòria musical.
  • LLISTAT PROVISIONAL DE VACANTS: 1 Flauta,1 Oboè, 3 Clarinets, 2 Fagots, 2 Saxos, 2 Trompes, 1 Trompeta, 2 Trombons, 1 Bombardí, 2 Cellos, 1 Contrabaix, 1 Tuba, 1 Percussionista.
Visto: 519